Siden dette kommunestyremøtet avholdes utenfor kommunestyresalen vil det ikke være mulig å se møtet på web-TV.