Status

Det er avsatt midler til modernisering og oppgradering av kommunestyresalen.
Slik salen fremstår er den uhensiktsmessig til dagens aktivitet og det er behov for forbedring av blant annet ventilasjon, lysforhold og akustikk. I tillegg vil overflater fornyes. 
Det tas sikte på å få utført oppgraderingen i løpet av høsten 2017.

 

 

Juli 2017

Prosjektleder Ingar Afseth