Kommunestyret

Kommunestyret består av 47 representanter. I utgangspunktet er all kommunal beslutningsmyndighet (med noen få unntak) tillagt kommunestyret. Kommunestyret kan i stor utstrekning delegere myndighet og avgjørelser til underliggende utvalg, ordfører og administrasjon.

 

I praksis er kommunestyrets oppgaver derfor konsentrert rundt overordnede og prinsipielle spørsmål.