Illustrasjon

Kommunikasjon

God kommunikasjon er viktig for Lillehammer kommune. 
I all hovedsak vil innbyggernes kommunikasjon foregå med den virksomheten som leverer tjenesten. Generelle spørsmål kan rettes til kommunens Servicetorg eller du kan benytte de nettbaserte løsningene våre.

 

Kommunikasjonstjenesten består av en heltidsansatt kommunikasjonssjef.