Hva er kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring?

Kompetansebanken er en tjeneste med fokus på livsmestring. for å kunne samle, å dra nytte av den kompetansen som finnes hos de som benytter seg av våre tjenester.   Kompetansebanken for psykisk helse og ruserfaring er bygd opp etter flere ledd, slik at man kan være med å bidra med sine erfaringer på flere måter. Kompetansebanken har møter minimum 1 gang i måneden, med ulike tema.

Hva er bakgrunnen for Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring?

Vi var deltakere i et interkommunalt KS-prosjekt med vekt på gode pasientforløp der samhandling mellom tjenestene og brukere fungerer optimalt. Visjonen var å snu tenkningen fra "hva er i veien med deg?" til "hva er viktig for deg?"  Via dette læringsnettverket ble det gjennomført en interkommunal "bruker spør bruker" undersøkelse. Med bakgrunn i informasjonen som ble innhentet her startet vi opp med en Kompetansebank for psykisk helse- og ruserfaring. På denne måten vil tjenesteområdet kunne tilby tjenester som har aktiv brukermedvirkning fra start til slutt både på individ- og systemnivå.

Hvem kan bidra i Kompetansebanken?

Alle! Kompetansebanken har samarbeid med brukere, pårørende, brukerorganisasjoner m.flere Kompetansebanken tilbyr også tjenester med vekt på livsmestring som er utarbeidet i et nært samarbeid med de aktive i Kompetansebanken. Alle som ønsker å bidra får tilbud om et 4 timers skoleringskurs i brukermedvirkning. Dette er gratis.

Oversikt over kurs og møter

12. desember: Åpent møte med julelunsj. kompetansebankinvit Informasjon og påmelding her. 

9. januar Skoleringskurs og studentundervisning i brukermedvirkning. Informasjon og påmelding her. 

8. februar Åpent møte med Rustjenesten. Informasjon og påmelding kommer i januar.