Hestehov

Kompetansemidler

Lillehammer kommune har et eget opplærings- og utviklingsfond.

Kommunens opplærings- og utviklingsfond kan gi støtte til utviklingstiltak for virksomhetene og stipend til ansatte.
Midlene tilstås etter prioriteringer.