Konserter, utstillinger og prosjekter

Opptredener i ulike sammenhenger er en viktig del av Kulturskolens tilbud. Elevene bør delta på opptredener, forestillinger, utstillinger eller konserter jevnlig, minst en gang i året.

2011-05-27