Konstituert kommunalsjef for Helse og omsorg, Haakon Boie Ludvigsen.

Sektor for Helse og omsorg:

Konstituert kommunalsjef

Haakon Boie Ludvigsen er konstituert som kommunalsjef for sektor Helse og omsorg fra og med mandag 12. juni til mandag 25. september. Ludvigsen tar over for Audun Amdahl, som er i foreldrepermisjon i denne perioden.

Boie Ludvigsen kommer fra stillingen som tjenesteområdeleder ved Lillehammer helsehus.