Kontakt oss

Postadresse:
Hjemmetjenesten i Lillehammer
Merkantil enhet
Gudbrandsdalsvegen 235
2619 Lillehammer

Besøksadresse:
Blesteveien 5
2618 Lillehammer

Avdelingssykepleier:
Vibeke Stenshagen
Telefon 61 05 07 36

Kontakt oss