Kontakt oss

Postadresse:
Hjemmetjenesten i Lillehammer
Merkantil enhet
Gudbrandsdalsvegen 235
2619 Lillehammer

Besøksadresse:
Kirkegaten 24
2609 Lillehammer

Avdelingssykepleier:
Inger- Lise Bråtesveen
Telefon 61 05 07 41

Kontakt oss