Kontaktinformasjon

Ring oss: 116117

Din samtale blir teipet.

 

Om det er noe du ønsker å fortelle oss som ikke haster, kan du gjerne benytte mail:

legevakt.postmottak@lillehammer.kommune.no

Send ikke pasientsensitiv informasjon som mail, vanlig post kan adresseres til

Lillehammer Interkommunale Legevakt

Serviceboks

2626 Lillehammer

 

 

 

Kontaktinformasjon

Legevakta kontaktes ved telefon eller oppmøte. Ring gjerne før du kommer!
Telefon: 116117
(Fra utlandet eller fra satelitt telefon ringer du +47 61 25 14 50)
E-post: 
Lillehammer interkommunale legevakt, Anders Sandvigs gate 17, 2609 Lillehammer
Beliggenhet ved akuttmottaket, Sykehuset Innlandet, Divisjon Lillehammer.