Kontrakt

Kontrakts- og hjemmelsforvaltningen.

Kontraktsforvaltningen forestår de administrative oppgavene i forbindelse med å utstede og ajourholde husleiekontrakter på kommunale eiendommer, herunder kommunale boliger og kommunale næringsbygg.
Hjemmelsforvaltning innebærer administrative oppgaver ved kjøp og salg av kommunal eiendom, både bebygd og ubebygd. Herunder ligger også administreringen av kommunens festetomter.
2011-06-08

Innløsning av kommunale festetomter

Lillehammer kommune tilstreber at alle som har festet tomt fra kommunen skal få mulighet til å innløse sine tomter.
2011-06-08