Velkommen til Kringsjå skole!

Mye å lære -  et godt sted å være!

Skolen ligger i Nordre Ål, ca. 2 km opp og nord for Lillehammer sentrum. Skolen har tilgang på store utearealer som benyttes som leke- og undervisningsareal for elevene. Skolen er fulldelt barneskole med 380 elever fordelt på 7 trinn. I 2005 feiret skolen 100 år! Skolen tilhører Smestad ungdomsskolekrets. Skolen har ca. 50 ansatte.

Til skolestart høsten 2019 vil vi flytte inn i nye skolelokaler på Nordre Ål skole.

Kontakt oss

Skole og SFO:*
E-post til skolen.

  Resepsjon tlf: 61 26 52 80
  Direktenummer SFO 1.klasse:  61 26 52 90
907 10 488
  Direktenummer SFO 2.klasse:  61 26 52 92
907 01 382
  Direktenummer SFO 3-4.klasse:  61 26 52 93
907 10 349
Laila Owren_mini.jpg Rektor: Laila Owren 61 26 52 83
948 62 975
Tove Berg Nilsen Inspektør: Tove Berg Nilsen 61 26 52 96
414 83 020
Kjell Vidar Olsen-16_mini.jpg Inspektør: Kjell Vidar Olsen 61 26 52 84
924 01 398
Grethe.jpg SFO-leder: Grethe Bredeveien Maller 61 26 52 84
905 82 568
Eli-Brit Y Holen_mini.jpg Sekretær: Eli-Brit Ytterstad Holen 61 26 52 82

Alle ansatte.

Åpningstider skolen: 08.00-15.00
Åpningstider SFO: 07.30-16.30

Kontaktlærere

Skoleåret 2017 -2018.

Hvert trinn er delt inn i klasser med en eller flere kontaktlærere. Lærerene på trinnet planlegger og gjennomfører undervisningen sammen. Det lages læringsplaner som går over en eller to uker med utgangspunkt i periodeplaner. Disse planene er felles for trinnet. Foreldrekontaktene og kontaktlærerene på trinnet planlegger og gjennomfører trinnvise foreldremøter minimum to ganger i året.

1.TRINN - 69 ELEVER
Kontaktlærere 1A:  Judith Haugen 
Foreldrekontakter 1A: Caroline Bræin Klette, vara: Anne Tosterud Holte
Kontaktlærere 1B:  Torild Aaseth.
Foreldrekontakter 1B: Anne Kine Frydenlund Rønning, vara: Caroline V. Strangstad
Kontaktlærer 1C: Beate-Iren Gråberg
Foreldrekontakter 1C: Tina Elisabeth Jakobsen, vara: Erling Brenn

2.TRINN - 50 ELEVER
Kontaktlærere 2A: Anne Sissel Stadheim 
Foreldrekontakter 2A:  Marit B. Hovhaugholen, vara: Berit Melbø
Kontaktlærere 2B: Liv Kari Haug 
Foreldrekontakter 2B:  Kristin Andvik Hoaas, vara: Kjersti Losgård Stræte

3.TRINN -  50   ELEVER
Kontaktlærer 3A:  Signe Mollestad Vangen
Foreldrekontakter 3A: Eilen Strand Rønning, vara: Guri Rudi
Kontaktlærer 3B:  Emma Aaslie
Foreldrekontakter 3B:  Anne-Marie Løkken, vara: Jan Ove Kappelslåen

4.TRINN -  55 ELEVER
Kontaktlærere 4A: Marit Rødølen Opsahl og Anders Taarud Hølmo
Kontaktlærere 4B: Lene Haraldsen og  Anders Taarud Hølmo

Foreldrekontakter: 
                Gul gruppe: Gro Taraldsen, vara: Anita Dalbakk Simensen
                Blå gruppe: Kadaffi Nasir, vara: Tone Merete Myhre
​                Rød gruppe:  Bodil Simensen Scheie, vara: Ragnar Bjørnstad

5.TRINN - 42  ELEVER
Kontaktlærere 5A: Inger Johanne Hammerdal
Foreldrekontakter 5A: Nina Eng-Bredesen, vara: Charlotte Grønvold Menkerud
Kontaktlærere 5B:  Kirsti Hallum Gravdal
Foreldrekontakter 5B: Laila Nordstrand, vara: Annelise Eng-Øvermo

6.TRINN -  61  ELEVER
Kontaktlærer 6A:  Heidi Margrete Nilsen
Foreldrekontakter 6A:       vara: Malin Vasslid
Kontaktlærer 6B: Olav Rebni
Foreldrekontakter 6B: Birgit Sildnes
Kontaktlærer 6C:  Hanne Trønnes.
Foreldrekontakter 6C:      vara: Per Joar Nygård

7.TRINN -  54 ELEVER
Kontaktlærer 7A:  Elin Gjerdet, Øyvind Ahlsen.
Foreldrekontakter 7A: Elisabeth Aasen
Kontaktlærer 7B: Gustav Løkken, Øyvind Ahlsen
Foreldrekontakter 7B: Marianne Gunnerud

 
Totalt:    381 elever. 1.-4.trinn: 224 elever 
                                5.-7.trinn: 157 elever.
 

Foreldrekontakter og FAU

FORELDREKONTAKTER:

1.TRINN 1A: Caroline Bræin Klette, vara: Anne Tosterud Holte.
                    1B: Anne Kine Frydenlund Rønning, vara: Carolie V. Strangstad.
                    1C: Tina Elisabeth Jakobsen, vara: Erling Brenn.

2.TRINN 2A: Marit B. Hovhaugholen, vara: Berit Melbø.
                     2B: Kristin Andvik Hoaas, vara: Kjersti Losgård Stræte.

3.TRINN 3A: Eilen Strand Rønning, vara: Guri Rudi.
                     3B: Anne-Marie Løkken, vara: Jan Ove Kappelslåen.

4.TRINN  Gul gruppe: Gro Taraldsen, vara: Anita Dalbakk Simensen.
                     Blå gruppe: Kadaffi Nasir, vara: Tone Merete Myhre.
                     Rød gruppe: Bodil Simensen Scheie, vara: Ragnar Bjørnstad.

5.TRINN 5A:  Nina Eng-Bredesen, vara: Charlotte Grønvold Menkerud.
                    5B: Laila Nordstrand, vara: Annelise Eng-Øvermo.

6.TRINN 6A:                               , vara: Malin Vasslid.
                    6B: Birgit Sildnes, vara: 
                    6C:                         , vara: Per Joar Nygård.

7.TRINN 7A: Elisabeth Aasen.
                    7B: Marianne Gunnerud.
 

FAU, FOREDLRERÅDETS ARBEIDSUTVALG 2017-18.

Leder: Tori Seierstad, tori.seierstad@gmail.com, 92 25 92 94
Kasserer: Knut Bjarne Rørvik, knut.bjarne@aksys.no, 99 44 59 80
Sekretær:

Trinnrepresentanter i FAU skoleåret 2017-2018.
1. trinn: Jannicke Walle Hjørungdal, wjannicke@hotmail.com, 92 20 02 34
2. trinn: Trond E. Nyløkken, tnylokken@gmail.com, 99 69 38 49
3. trinn: Esben Dybvik, esben.dybvik@gmail.com, 91 34 95 59
4. trinn: Kristian Brenden, kristian.brenden@hil.no, 41 51 38 79
5. trinn: Valborg Madslien, Valborg.madslien@icloud.com, 90 78 87 42
6. trinn: Terezia Hole, Terka.terezia@gmail.com, 97 53 05 31
7. trinn: Wenche Rønningen, wenche.ronningen@kiwi.no, 91 51 58 38
 

SU, Samarbeidsutvalget 2017-18 og SMU, Skolemiljøutvalget 2017-18.

Foreldrerepresentanter:  Tori Seierstad (FAU-leder), Kristian Brenden (Knut Bjarne Rørvik)
Representanter for kommunen: Morten Aune og Laila Owren(sekretær)
Lærerrepresentanter: Anders T. Hølmo
Representant for andre ansatte: Veronica Myrhaugen
Elevrepresentanter: Kornelia Bjørnsgaard Schultz (leder elevråd) og  Vebjørn Rustadstuen Madshus(nestleder elevråd)
Lærer elevråd: Evelyn Steneide Håvik.

Mobilskole

Mobilskole logo Kringsjå skole blir Mobilskole

Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Nå innfører vi for alle klasser bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.

  • Send melding når barnet ditt er sykt
  • Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
  • Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser

Send SMS til kontaktlærer
Send SMS til 03686, og start meldingen med KRIMOB KLASSE, f.eks. KRIMOB 1A

Foresatte har nå muligheten til å rapportere direkte om fravær av sitt barn til læreren. Dette foregår på følgende måte:

For å melde fra om sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten
KRIMOB (mellomrom) KLASSE (mellomrom) TEKST til 03686.

F.eks. Hvis du har en elev i 3A, sender du SMS for eksempel slik: «KRIMOB 3A Per er syk i dag. Hilsen Lise.» til 03686.

Motta viktige beskjeder på SMS
Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.
Dette er et gratis tilbud fra skolen. Vi oppfordrer alle foresatte til å bruke Mobilskole, da det vil skape en direkte kommunikasjon mellom hjem og skole. Mobilskole er tatt opp og vedtatt i FAU.


Ingen ekstrakostnad
Du kan lese mer om mobilskole på: http://www.mobilskole.no/

 

Om skolen

Plan for godt skolemiljø.

Kjennetegn på Kringsjå skole.

Skolehelsesøster

Sigrun Bjørbekk.jpg

Helsesøster på Kringsjå skole er Sigrun Bjørnbekk.
Hun er tilstede på skolen mandag og torsdag 09.00 - 14.00 og fredag 09.00 - 11.30 tlf. 908 08 842
Du kan også nå helsesøster på Helsestasjonen i Bryggerigata 1, telefon: 61221770

Skolehelsetjenesten i barneskolen
Alle skolebarn skal ha tilbud om skolehelsetjeneste.

Denne tjenesten skal ta vare på elevenes helse og trivsel og forebygge sykdom og skade (Kommunehelseloven). Barneskolen er en viktig arena for forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Helsesøsters viktigste oppgave er å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. Vi vaksinerer, deltar i tverrfaglig samarbeid og gir veiledning/ helseopplysning.
I samarbeid med skolen kan helsesøster delta på temaer på ulike klassetrinn.

Dersom eleven har helseproblemer som krever undersøkelse eller behandling, henstiller vi til foreldrene å ta kontakt med fastlegen (kommunen har ingen egen skolelege). Ellers er vi behjelpelige med å henvise til kommunens fysioterapeut, ergoterapeut, pedagogisk- psykologisk- tjeneste og barnevern.
Hørsels- og synsprøver tar vi på forespørsel, og henviser ved behov.
Hvis du som forelder har spørsmål angående ditt barns helse, ta gjerne kontakt med helsesøster. Vi vektlegger samarbeid med foreldre og følger opp individuelt ved behov.

Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Skoleutbygging - Nordre Ål skole.

- Flyvetur over Nordre Ål skole 10.juni. Se her!

- Grunnsteinnedleggelse 7.mai 2018. En reportasje i bilder.

- Hva med en lite flyvetur over byggeplassen. Se her!

Byggekamera. Følg med på byggeplassen. Nytt bilde hvert 10.minutt.

Trafikksikringsplan etter åpning av Gamle Kringsjåveg. 12.april 2018.

Ekrom & Kringsjå skole blir slått sammen fra august 2019.
4.mars 2018. Graving og sprenging. Veidekke har lagt ut denne videosnutten fra graving og sprengningsarbeidet på Facebook. Eller se videoen her uten Facebook.

Bilder under viser inngang fra sørsiden og et interiørbilde av fellesarealet.

Eksteriør sør.jpg

Hall  & auditorium.jpg

Her kan du se flere byggeprosjekter i Lillehammer kommune.

Siste nytt

-Innkalling til årsmøte i FAU - torsdag 14.juni 2018.

Pengepung funnet. Bærer preg på at den har ligget i snøen en tid.  Hendvendelse til kontoret. Eller ring 92 40 13 98, Kjell Vidar Olsen.

- Noen har pyntet i gangen opp til kontorene. Vårblomster!

- Sommerferiebrosjyren 2018 er kommet. Mange tilbud! Noen av fritidstilbudene har påmeldingsfrist sent i april/tidlig i mai eller «førstemann til mølla»-prinsipp!

- Trafikksikringslan etter åpning av Gamle Kringsjåveg.

- 1.-4.trinn avholdt sin årlige skidag på Knutrudjordet under fantastiske forhold!

 

Logo U.dir nullmobbing