skoglysning

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam er et fagteam som yter psykososial førstehjelp i kriser, ulykker og katastrofer. Med krise eller krisesituasjoner menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser, som kan true og svekke egen fungering i hverdagen. Det kan for eksempel være ulykker knyttet til brann, i trafikken eller brå dødsfall etter selvmord eller sykdom. Vi arbeider ikke med livskriser, større konflikter og kriser i familien eller i hjemmet.

Hvem kan ta kontakt?

Psykososialt kriseteam rekvireres av helsetjenesten, politi, brannvesen eller kommunen selv. Ved behov for kriseteam, kontakt legevakten, tlf 116 117.

Hvem jobber her?

Temaet består av leder, innsatsgruppe på til enhver tid 4 personer og ressursgruppe på 9-10 personer.

Innsatsgruppen:

Innsatsgruppen vurderer hjelpebehov i den enkelte krise, og kaller  inn personer fra ressursgruppen når nødvendig.

Du kan laste ned vår brosjyre fra menyen til høyre. Les mer om krisehåndtering i Lillehammer kommune her.