Gutten var på ferietur i Tyskland da ulykken skjedde.

Når familien kommer tilbake til Norge er kommunens kriseteam klare til å bistå de pårørende dersom de ønsker det.