Kulturelt skolebesøk

Søre Ål skole har helt siden teamets oppstart gjennomført kulturelle samlinger for oss fast og trutt uten opphold. Samtlige elever kjenner nok nå et eierskap til Helsehuset. Vi er så takknemlige for dere! Dere er godt vant med å stå på scenen og gjør alltid en grundig presentasjon!