KB manipulert stor cropped

Kulturhuset Banken

Som du ser av kulturhusets program så spenner det over mange sjangre, og det satses på alle aldersgrupper.
Dette er i tråd med kulturhusets formål.

Kulturhuset brukes av regionens festivaler: UKA, UKM, Amandus, Norsk Litteraturfestival, Teaterdagene, Den norske studentfilmfestival, DølaJazz.

Teater Innlandet og Kulturhuset Banken har et fint samarbeid og regionsteateret gjester kulturhuset med flere oppsetninger årlig.

Kulturhuset Banken skal være byens og regionens eget kulturhus - romme utøvelse og opplevelse,skal reflektere kulturelle ytringer og aktiviteter på tvers av genre, aldersgrupper og kulturell tilhørighet.
Kulturhuset skal gi plass til byens innbyggere og dets næringsliv gjennom ulike kulturuttrykk, selskap, konferanser m.m.Kulturhuset Banken  skal være inkluderende, mangfoldig, spennende og søkende. Gjennom Lillehammer Kulturskole skal huset gi særlig plass til byens barn og unge."

Klikk her for å komme til Kulturhuset Bankens nettsider.