Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturmidler

Tjenester – Kulturmidler ikon

Nyheter og kunngjøringer – Kulturmidler ikon

Illustrasjon

Arrangementsveileder

Lillehammer har gjennom året en rekke store og små arrangementer. Lillehammer kommune er opptatt av at arrangementer gjennomføres på best mulig måte, både for arrangører og deltagere. I denne veilederen er det satt opp en rekke punkter som skal hjelpe deg som arrangør. Det er både en huskeliste over hva som må gjøres, hvor man skal henvende seg og tips til hva man kan gjøre.
Alle punktene vil ikke være like aktuelle for alle arrangement, hver enkelt arrangør må gjøre en vurdering av hva som passer sitt arrangement.

2017-12-13
Basket_barn

Kompensasjon for leie

Lillehammer kommune tildeler årlig kompensasjon for utgifter til leie av kultur- og idrettsanlegg for barne- og ungdomsaktiviteter.

2016-05-02
Tilskuddsportalen[1]

Tilskuddsportalen.no

Lillehammer kommune tilbyr alle lag og foreninger hjemmehørende i Lillehammer tilgang til den nasjonale tilskuddsoversikten Tilskuddsportalen.no.

2016-04-19
dans_barn

Aktivitetstilskudd

Tilskuddet kan gis til lag og foreninger som driver virksomhet for barn og unge i alderen opp til 20 år, og som har minst 10 medlemmer i denne aldersgruppen. Tilskuddene skal være en inspirasjon for lag og foreninger til å skape aktivitet, utvikle virksomheten og sette i gang nye tiltak, spesielt styrke tilbudet for barn og unge.

2013-01-17
Konsert_hender

Arrangementstilskudd

Tilskuddet kan gis til lag og foreninger som skal lage et kulturarrangement, sånn som konserter, forestillinger, revyer og lignende. Arrangementene må finne sted i Lillehammer kommune. Det gis kun støtte til kulturformål, idrett faller utenfor støtteordningen.

2013-01-17
Iskunst av Peders Istad

Tillskudd til arrangementer fra Regionrådet

Regionrådet ønsker å stimulere til nyskaping og utvikling av nasjonale og internasjonale arrangement som kan bidra til å øke verdiskapingen i regionen. Det overordnede målet med støtteordningen er økt verdiskaping i regionen, direkte og indirekte (profilering). For 2016 var det avsatt kr 500.000 fra Regionrådet.
 

2014-08-15
aagaard justert

Ansatte kulturforvaltning

Viktige oppgaver i kulturforvaltningen er kulturutvikling, koordinering, tilrettelegging, saksbehandling innen alle kunst/kulturfelt, fordeling av tilskudd og kontakt med lag og foreninger.

2011-06-20