Kulturmiljøanalyse

Kulturmiljøanalyse

Lillehammer kommune har engasjert NIKU til å gjøre en kulturmiljøanalyse for byen. Analysen skal gi føringer for planrevisjonene og danne det kulturhistoriske kunnskapsgrunnlaget for forvaltning, vern og bruk av kommunens kulturminneressurser.

Kulturmiljøanalysen skal leveres til høsten. Analysen vil giet faglig kunnskapsgrunnlag som vil brukes inn i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel og byplanen. 

Det er gjennom tiden laget en rekke rapporter og analyser som er relevante for kulturmiljøanalysen. Et utvalg av dem finnes her (Obs - store filer):

Byanalysen 1989

Byplan 1949-50

Byplanlegging i Lillehammer - 200 år på 45 minutter

Draumen om den gode by

Natur- og kulturlandskap Lillehammer

DIVE-analyse Vingnes

 

Prosjektplan for kulturmiljøanalysen