Det er gjennom tiden laget en rekke rapporter og analyser som er relevante for kulturmiljøanalysen. Et utvalg av dem finnes her (Obs - store filer):

Byanalysen 1989

Byplan 1949-50

Byplanlegging i Lillehammer - 200 år på 45 minutter

Draumen om den gode by

Natur- og kulturlandskap Lillehammer

DIVE-analyse Vingnes

 

Prosjektplan for kulturmiljøanalysen