Kulturskolens Venner har delt ut stipender siden 1993, så i år er det altså 20.gangen stipendet deles ut.
Det skal deles ut ett eller flere stipend fra Kulturskolens Venner.
Stipendet vil i år være på kr. 2.000,-.
«Stipendet er tenkt som en oppmuntring til aktive og interesserte elever som bidrar positivt til miljøet i Kulturskolen.»
Søknad sendes til Lillehammer kulturskole innen 22.10.2012
Søknaden skal inneholde: Navn, alder, hva du er med på i Kulturskolen, hva du har tenkt å bruke stipendet til dersom du får det, og eventuelt andre opplysninger. Stipendet deles ut på Høstforestillingen 1.november