Vi har noen ledige plasser i Lillehammer kulturskole, på slagverk, fløyte og i aspirantkor, med oppstart i januar. Nærmere informasjon 91697430 / 91353909. Søknadsskjema klikk her: http://www.lillehammer.kommune.no/soeknadsskjema.187754.no.html

Klikk på Musikk i menyen til venstre for å lese mer om tilbudene.

Slagverk: undervises fra 3.klasse. Lærer: Dimitre Jelev.

Fløyte: undervises fra 3.klasse. Lærer: Svetoslav Tchifoudov

Barnekor 10-12 år ( 5.-7.klasse):
Ukentlige øvelser på 90 minutter. Korsang, utvikling av sangteknikk, innøving av sanger.
Tirsdager kl. 16:30-18:10
Lærer: Elisa Robak.