Lillehammer kommunes kulturstipend skal tildeles lokale kulturaktører, personer eller institusjoner som er bosatt i Lillehammer kommune. Kulturaktører kan søke for seg selv, men det er også anledning til å foreslå kandidater. Stipendet skal sette stipendiaten i bedre stand til å arbeide med sin utdannelse og utvikling. Kulturstipendet er på kr. 25.000.

Årslig søknadsfrist er 15. oktober. For mer informasjon, kontakt avdelingsleder Maria Seines.