Sammen_team

Tilskudd mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018.

2017-11-02
light-bulbs-1125016_1920

Etableringsstipend for kulturbaserte næringer

Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og stimulere til utvikling av kulturbaserte næringer i Lillehammer. Stipendet ytes under forutsetning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske/kulturrelaterte aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Etableringsstipend skal bl.a. stimulere til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Lillehammer, men det er ingen aldersgrense. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipendet kan kun tildeles én gang. Maksimal søknadssum er 20.000 kroner.

2017-10-18
Bilde diplom

Kulturstipend 2017

Kjenner du noen som gjør en stor innsats for kulturlivet i Lillehammer og som fortjener en honnør for sitt arbeide, eller er du kanskje selv utøvende i kulturfeltet? Da kan du foreslå kandidater til årets kulturstipend! 

2017-10-09
Basket_barn

Kompensasjon for leie

Lillehammer kommune tildeler årlig kompensasjon for utgifter til leie av kultur- og idrettsanlegg for barne- og ungdomsaktiviteter.

2016-05-02
Tilskuddsportalen[1]

Tilskuddsportalen.no

Lillehammer kommune tilbyr alle lag og foreninger hjemmehørende i Lillehammer tilgang til den nasjonale tilskuddsoversikten Tilskuddsportalen.no.

2016-04-19
dans_barn

Aktivitetstilskudd

Tilskuddet kan gis til lag og foreninger som driver virksomhet for barn og unge i alderen opp til 20 år, og som har minst 10 medlemmer i denne aldersgruppen. Tilskuddene skal være en inspirasjon for lag og foreninger til å skape aktivitet, utvikle virksomheten og sette i gang nye tiltak, spesielt styrke tilbudet for barn og unge.

2013-01-17
Konsert_hender

Arrangementstilskudd

Tilskuddet kan gis til lag og foreninger som skal lage et kulturarrangement, sånn som konserter, forestillinger, revyer og lignende. Arrangementene må finne sted i Lillehammer kommune. Det gis kun støtte til kulturformål, idrett faller utenfor støtteordningen.

2013-01-17
Forside crop

Tilskudd kulturbygg i Oppland

Tilskuddene til kulturbygg i Oppland kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til ordinært vedlikehold eller drift.

2016-02-01
Bilde diplom

Kulturstipend

Kulturstipendet kan tildeles institusjoner eller personer bosatt i Lillehammer kommune. Kulturaktører kan søke for seg selv, men det er også anledning til å foreslå kandidater. Stipendet skal sette stipendiaten i bedre stand til å arbeide med sin utdannelse og utvikling. Stipendet er på kr. 25.000

Søknadsfrist 1. november

Retningslinjer

Søknadsskjema

 

2015-09-14
sykkel

Tilskudd til inkludering i organisert fritidsaktivitet

Det overordnede målet er å bidra til inkludering av barn og unge i organisert fritidsaktivitet, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta. Målet er videre å inkludere nye barn og unge som ikke deltar i dag, inn i organisasjonens ordinære aktivitetstilbud.  

2013-04-16