Gullslott, Peder Istad

Samling:

Kunstnere og kulturprodusenter

Lillehammer kommune, kultur og fritid inviterer til uformell samling for profesjonelle kunstnere og kulturprodusenter i Kulturhuset Banken.

Innspill fra blant annet kultursjef Øivind Pedersen, fylkeskultursjef Kyrre Dahl og LIMPI med Ola Dahl og Magnus Beite. Dialog og diskusjon. Påmelding til kulturkonsulent Ragnhild Angard Wefling i løpet av 13. oktober på tlf. 977 64 323.