angst

Angstmestringskurs

Kurset inneholder veiledning i måter å forstå og håndtere angst på. Samlingene er en kombinasjon av undervisning og teoretisk forståelse i tillegg til eksponering. Målgruppen er mennesker med angstlidelser som kan nyttiggjøre seg eksponering som metode.

2016-05-26
KIB 6

KiB-kurs

Er du i en vanskelig periode? Er du pårørende til noen som er alvorlig syk eller har en spesielt krevende jobb? Da kan KIB-kurs være den beste måten å forebygge en eventuell depresjon på. Kurset går over ti uker, to og en halv time hver gang.

 

2016-12-16
kidlogo_cropped_209x83

KID-kurs

Kurs i mestring av depresjon er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen.

2016-05-31
søvn

Søvnkurs

Har du ofte problemer med å sovne om kvelden, våkne for tidlig eller sove urolig om natta? Opplever du at søvnproblemer påvirker hvordan du fungerer i hverdagen? Om du svarer ja på et eller flere av disse spørsmålene kan søvkurset være for deg.

 

2016-11-24