Det var Øyvind Aamodt fra Rødt som hadde fremmet en interpellasjon. Ordfører Espen Granberg Johnsen svarte og kom med forslag til vedtak som hadde en litt annen ordlyd enn Aamodts forslag. Med noen justeringer ble ordførerens variant enstemmig vedtatt:

«Partene oppfordres til å enes om en sentral arbeidstidsavtale med en sentralgitt lesepliktavtale. Dersom en ikke kommer fram til en avtale, bør en vurdere om dagens arbeidstid bør videreføres for to nye år."