"Wall of Sorrow/Wall of Joy", Hilde Aagaard

Rykker opp fra 2015

Landets 5. beste kulturkommune

Lillehammer har rykket en plass opp på Norsk kulturindeks 2016 og ligger nå på femteplass blant landets kommuner. 

Hvert år utarbeider Telemarksforskning Norsk kulturindeks, hvor kulturnivået i alle 428 kommuner i Norge blir rangert. Kulturindeksen favner en rekke områder innen kunst og kultur. Oversikten er basert på tallmateriale fra 2015 og omfatter ikke idrett.

Strategisk arbeid
I Lillehammer kommune er det mange sterke fagmiljøer, kulturinstitusjoner, kunstnere og arrangører som bidrar til et godt samlet kulturtilbud. Det har vært arbeidet strategisk over flere år, med vellykkede samarbeid om spesielle satsinger, sier kultursjef Øivind Pedersen.   - Vi kan fortsatt med stolthet betegnes som kulturby. Dette inspirerer, og må aldri bli ei sovepute, poengterer han.