ledsagerbevis2

Ledsagerbevis

Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager når de deltar på kultur- og fritidstilbud. Beviset lar ledsageren komme gratis inn, mens innehaveren betaler vanlig pris (med eventuelle rabatter). Beviset vil kunne brukes ved alle institusjoner som mottar offentlig støtte. Det er også flere private bedrifter og arrangementer som aksepterer ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset kan søkes av alle som har behov for bistand. Bistandsbeviset bør normalt være av minst 2 - 3 års varighet, og nedre grense er 7 år.

Det er den enkelte innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, fritidskontakt eller andre.

Ledsagerbeviset kan fås ved å sende inn et søknadsskjema. Et bilde må vedlegges digitalt sammen med søknaden, evt. må et passbilde sendes pr. brev. Ved fornyelse av beviset, kan man ta kontakt med Avlastningstjenesten på tlf. 61258060 eller støttekontaktordningen på tlf. 61050570

Søknadsskjema ledsagerbevis