På Jørstadmoen lyste rektor i høst ut stillinger som lekesjefer på 6. og 7.trinn. Skolen fikk inn mange søknader med gode referanser fra foreldre og ansatte til slutt ni elever. 
Elevene er delt i tre lag som tilbyr aktiviteter i storefri to ganger ukentlig for 1.-2.trinn, 3.-4.trinn og 5.-7.trinn. Lekesjefene har vært på kurs sammen med lekesjefer fra flere andre skoler.

Mål:

•Fremme økt og mer variert aktivitet i storefri
•Legge til rette for at elevene skal bygge relasjoner på tvers av trinn
•Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Organisering

•Stedene er avgrenset og forbeholdt lekesjefsaktivitet
•Elever som skal delta på aktiviteten må møte så fort de er ute og være med hele friminuttet. Lekesjefene kan eventuelt la noen henge seg på underveis hvis det passer og er en god løsning
•Det foreslås at småtrinnet og mellomtrinnet har førsterett til hver sin aktivitet. Er det plass kan yngre/eldre delta
•Flott om lekesjefene oppmuntrer medelever til å delta. Lærerne bidrar med å lose elever som ikke finner på aktivitet selv, til å delta på lekesjefsaktivitet
 

Lekesjefene får

•Opplæring i det å være frivillig med oppgaven å lede aktivitet
•T-shirt til odel og eie ved oppstart
•attest når de har gjennomført 3mnd.
•felles lekesjefdag på slutten av skoleåret (lekesjefdag = en aktiv opplevelse på dagtid som takk for innsatsen).

Lekesjef_300x273.jpg