Magne Vikøren, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Lillehammer 2016, holdt hovedinnlegg. Magne kunne fortelle om at arbeidet var godt i gang, og at de for tiden var midt inne i en omfattende strategiprosess for å legge de overordnede føringene for videre arbeid. Han kunne røpe noen detaljer både fra verdier og visjon, men dette holdes innenfor forsamlingen.

Videre holdt Jens Uwe Korten, prorektor på HiL, et innlegg der han kom inn på hvordan høgskolen jobbet opp mot ungdoms-OL- Han nevnte blant annet visjonen om et sportsmediateknologisenter, og arbeidet som nå gjøres i en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra Lillehammer og Gjøvik.

Temaet engasjerte forsamlingen, og innlederne fikk mange spørsmål og gode forslag.