I Lillehammer har vi lagt vekt på unge arrangører og utvidet mønstringen med en work shop dag for deltakelrne. Stor takk til ungdommene som har vært med og Bjørn R Jørgensen som har vært ansvarlig fra kultur og fritid i kommunen.

Hensikten bak prisen for årets UKM-kommune er å motivere kommuner over hele landet til å øke satsingen på barne- og ungdomskultur og spesielt UKM. Kriteriene for å vinne prisen er bla. at kommunen skal utmerke seg i eget fylke gjennom sin satsing på UKM i 2013, og ellers vil momenter som god dokumentasjon av mønstringen, ha sjangerbredde, mye bruk av ungdom i planleggingen og gjennomføringen og ellers ha et godt samarbeid med lokale kulturaktører.