Huset ovenfra

Lillehammer barnehage

Lillehammer barnehage er en fireavdelings barnehage med ca 62 plasser. Vi har plasser for barn i alderen 0-6 år, de minste er på egne mindre avdelinger (0-3 år)

Barnehagen ligger i et gammelt villastrøk, med stor hage/utelekeplass som inviterer til variert og allsidig lek.

Vår åpningstid er 6.45-16.30.

Barnehagen har 16 ansatte. Av disse er 7 utdannede pedagoger (barnehagelærere, flere med videreutdanning).

Øvrig personale består av pedagogiske medarbeider alle med utdanning som barne - og ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning.

Barnehagen har egen kjøkkenassistent som er utdannet kokk, og fokuserer på et variert og godt kosthold.

Barnehagen har stort fokus på språkutvikling, språkstimulering og flerkulturelt arbeid. Vi har lang erfaring og mye kompetanse på arbeid med flerspråklige barn. Vi bruker også en del tegn til tale, noe alle barn kan ha nytte av.

Vi vektlegger også fysisk aktivitet ute og inne, og har bl.a. egen skøytebane om vinteren. Vi har skøyter og ski til utlån.