Med denne plasseringen er Lillehammer blant de 10 % beste kommunene når det gjelder vekst, lønnsomhet, nyetableringer og størrelse. Plasseringen for 2013 er ti plasser opp sammenlignet med året før, og det er fjerde året på rad at Lillehammer er blant landets 50 beste kommuner i kåringen.

Best av Mjøs-kommunene
34.plassen gjør at Lillehammer for femte året på rad kommer best ut av Mjøs-kommunene. Nabokommunen i sør, Ringsaker, har tatt et kraftig sprang oppover listen og puster nå Lillehammer i nakken. Ringsaker har klatret 114 plasser på listen, fra 154.plass til 40.plass.

«At Lillehammer er så høyt oppe, er samme situasjon som de siste årene», sier næringssjef Eirik Haagensen i Lillehammer kommune. «Med sin rolle som regionsenter, har kommunen et stort næringsliv sammenlignet med befolkningsstørrelsen. Samtidig er bedriftene stort sett lønnsomme, og kommunen har mange nyetableringer».

Sunn og fornuftig drift
«Det vi har sett over flere år, er at kommunens næringsliv skårer dårlig på kriteriet vekst. Dette kan nok ha sammenheng med at en stor andel av bedriftene satser på sunn og fornuftig drift, heller enn kraftig vekst. En illustrasjon på dette er uttalelsene fra årets Gaselle-bedrift i Oppland, Brødrene Lunn AS fra Lillehammer, som tydelig sier at de legger opp til å stabilisere omsetningen framover for å sikre god og rasjonell drift», fortsetter Haagensen.

Rekordår
Reiselivet i Lillehammerregionen kunne nylig vise til at 2013 har vært et rekordår. En av grunnene til at reiselivet lykkes såpass godt er at samarbeidskulturen står sterkt. Næringen har samlet seg om en merkevareprofil og en stor andel av aktørene sluser mye av sine markedsføringsmidler gjennom Visit Lillehammer. Samarbeidskulturen gjør det mulig å fremstå med større kraft ut i markedet. Samarbeid er også sentralt i kommunens tilnærming til næringsutvikling.

Viktig med samarbeid
«Vi er opptatt av å skape gode samarbeidsarenaer. Mellom næringslivsaktører, men like viktig: mellom næringsliv, det offentlige og FoU. Samarbeid er noe vi kan være best på i Lillehammer», avslutter næringssjefen.