Nærings-NM

Lillehammer fortsatt høyt i Nærings-NM

NHO publiserer hvert år en kåring de kaller nærings-NM. Kåringen rangerer norske kommuner etter hvor næringslivet gjør det best. Lillehammer kom i 2012 på en 44.plass.
Plasseringen gjør at Lillehammer også i 2012 kommer ut best av de fire store Mjøs-kommunene, selv om resultatet er dårligere enn i 2011, da Lillehammer kom på 24.plass.

I nærings-NM er det fire underkategorier, og utviklingen i disse tyder på en positiv utvikling i antall nyetableringer i kommunen. På den andre siden viser kategorien vekst en betydelig negativ utvikling.