Plasseringen gjør at Lillehammer også i 2012 kommer ut best av de fire store Mjøs-kommunene, selv om resultatet er dårligere enn i 2011, da Lillehammer kom på 24.plass.

I nærings-NM er det fire underkategorier, og utviklingen i disse tyder på en positiv utvikling i antall nyetableringer i kommunen. På den andre siden viser kategorien vekst en betydelig negativ utvikling.