Søylediagram med to datasett

Lillehammer fortsetter å vokse

De nye innbyggertallene som Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte i forrige uke viser at Lilehammer pr. 1.1.2016 hadde 27.476 innbyggere. Dette gir en vekst på 176 personer eller 0,6 % i 2015. Dette er noe lavere en målet i kommuneplanen (1 %), men mer enn nesten alle andre kommuner i Oppland (Østre Toten er unntaket med 0,7 %).

Det ble født 230 barn i Lillehammer i løpet av 2015. Dette er det minste barnekullet siden SSB begynte å publisere denne statistikken i 1997. Selv om det også var færre som døde i 2015 var dette ikke nok til å forhindre et fødselsunderskudd på 17 personer. Det var nesten ingen kommuner i Oppland som hadde fødselsoverskudd.

Forruten fødselsoverskudd er kildene til befolkningsvekst inn- og utvandring, samt inn- og utflytting. Hvordan dette har utviklet seg for Lillehammer siden 1997 er vist i figuren nedenfor. Figuren viser at siden sent på nitti-tallet har nettoinnvandring vært den viktigste og mest stabile kilden til vekst i folketallet i Lillehammer. Dette handler i noen grad om bosetting av flyktninger, men også om arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. 2015 er intet unntak i så måte.

Innenlands tilflytting er også viktig, og her ser vi at den gode trenden som begynte i 2013 fortsetter også i 2015.

befolkningsendringer2016.png