Den første store milepelen ved utbyggingen av Lillehammer helsehus passeres den 22. april. Da  blir Blokk F tatt i bruk og 40 pasienter flytter inn. Deretter fortsetter byggeprosessen med ombygging og oppgradering av allerede eksisterende bygningsmasse. Snart klart til å ta imot pasienter

Blokk F omfatter to døgnavdelinger à 20 plasser, dagavdeling med 2 enheter og en stor forsamlingssal/kantine. Bygget er stort sett ferdigmøblert, med unntak av de tingene som skal flyttes fra pasientrom og stuer i eksisterende avdelinger.

Hele prosjektet skal være ferdig i desember 2013, og da vil den offisielle markering av ut- og ombyggingen finne sted.

Lillehammer kommune ønsker imidlertid å vise fram bygget allerede nå, for de som har lyst til å komme og se. Dette vil skje onsdag 17. april 2013. For ansatte i Lillehammer kommune fra kl 12-16 og for byens befolkning fra kl. 16.30 – 20.00. Frammøte i resepsjonen / «Kultursalen» ved Lillehammer helsehus. Omvisningen tar ca. 30 - 40 min. og blir utført puljevis når passende antall er på plass. Det vil bli servert kaffe og kake «mens du venter».

Omvisere er Aud Olsen, Tore Bakke og Jostein Skundberg. Velkommen!