Barnetreffen

Barnetreffen

Gratis tilbud til alle småbarnsfamilier med barn i alderen 0 - 5 år.
Barnetreffen er stengt fra 01.07.16 og frem til vi har flyttet inn i nye lokaler i oktober. Vår nye adresse blir: Familiens hus, Storgata 170.

Følg med på vår Facebook side

2013-11-06
Illustrasjon

Lillehammer helsestasjon

Helsestasjonstjenesten skal gi helsefremmende og forebyggende tjenester for gravide, barn, ungdom og deres familier.

2011-04-02