Illustrasjon

Lillehammer helsestasjon

Helsestasjonstjenesten skal gi helsefremmende og forebyggende tjenester for gravide, barn, ungdom og deres familier.

Tjenesten omfatter: 

  • Forebyggende helsetjeneste for barn 0 - 5 år
    Barnetreffen  
  • Jordmortjeneste
  • Skolehelsetjeneste
  • Ungdomshelsetjeneste
  • Flyktningehelsetjeneste
  • Utenlandsvaksinering og smittevern 
  • Familieteamet
  • Ungdomsbasen

Åpningstid: 08.00 - 15.00 alle hverdager. Ungdomshelsetjenesten (13-20 år) har åpningstid: mandag kl. 18:00- 20:00 og onsdag kl. 12:00-16:00

Tjenestestedets navn, besøksadresse og telefon: 

Lillehammer helsestasjon, helsestasjonstjenesten
Storgata 170, 2615 Lillehammer
Telefon 61 22 17 70 Telefontid: 08.00 - 11.30 og 13.00 - 15.00

Tjenestestedets postadresse:

Postboks 986, 2626 Lillehammer