Feilen skyldtes menneskelig svikt ved utprinting av lønnsslipper. En intern misforståelse førte videre til at disse ble sendt i posten istedetfor å bli makulert. Det er i ettertid sendt ut nye lønnsslipper til alle de berørte. 

Fagenhetsleder for økonomi, Sidsel Brath, beklager at personlige lønnsopplysninger er kommet på avveie på denne måten. Hun ber om at de som har mottatt tosidig lønnsslipp makulerer denne. - "Vi trodde en stund at det dreide seg om enda flere feilutsendelser og varslet først at dette gjaldt inntil 600 lønnsslipper. En nærmere gjennomgang i dag viser imidlertid at det handler om ca 25. Vi er glade for at det nå viser seg ikke å være så omfattende som først antatt, men beklager like fullt for dem det gjelder."

Ansatte som mottar lønnsslipp på e-post er ikke berørt av denne feilen.