Feide står for Felles Elektronisk IDEntitet og er Kunnskapsdepartementets løsning for sikker identifisering av elever og lærere.En kode i mitt hode.jpg

En kode i mitt hode

DIG3-samarbeidet (Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune) har samarbeidet om innføringen av Feide, og grunnskolene i disse kommunene kan nå ta i bruk Feide.

Med Feide får elever tilgang til skolens nettbaserte tjenester med ett brukernavn og passord.

Feides nettsider framheves det at "Feide er en løsning som ivaretar brukernes personvern og bidrar til at personopplysninger behandles på en sikker og lovmessig måte."