Lillehammer kommune tildelt Fornyingsprisen 2013

Lillehammer tildelt Fornyingsprisen

Lillehammer kommune er tildelt Fornyingsprisen 2013. Fylkesmannen i Oppland har bestemt at Lillehammer får prisen for sitt banebrytende prosjekt med å rekruttere ungdomsgutter inn i barnehagen.

Både Lundgaardsløkka, Steinrøysa og Jørstadmoen barnehager samt Hammartun skole og Smestad og Åretta ungdomsskoler samarbeider om tilbudet. Prosjektet har høstet stor anerkjennelse og er blitt en modell i flere andre kommuner i landet. Dette skoleåret søkte 173 ungdomsskolegutter om å få delta , og 47 av dem fikk jobb.

 

 .