Dagens vannverk ligger flomutsatt til og må flyttes til et område som ligger over aktuelle flomnivåer. Vannbehandlingen/prosess skal utvides med manganfjerning. Dagens brønner flyttes ikke. Det reguleres inn alternative atkomster til det nye vannverket.

 

Plandokumenter på høring:

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse

x. Saksframstilling