Maihaugen

Lønn og arbeidsforhold

Lillehammer kommune har tariffavtale og følger lov og avtaleverk. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement.

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn.

Lillehammer kommune en en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og har et høyt fokus på nærværsjobbing. Det er utarbeidet egne rutiner for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.

Lillehammer kommune har utarbeidet egne HMS-retningslinjer (Helse, miljø og sikkerhet)