Teksten «Lillehammer kulturskole 40 år 2017» skal være med på den ferdige logoen. Du kan selv velge om du ønsker å ta med teksten i ditt forslag eller om du vil lage et forslag uten teksten, og at den i så fall blir tilpasset etterpå. Forslaget som blir valgt ut vil kunne bli redigert litt.

Forslag sendes til Lillehammer kulturskole innen 28.oktober enten digitalt eller på papir.

Premie kr. 500,- til den som blir plukket ut.

Nærmere informasjon? Ring rektor Eivind Nåvik på 913 53 909.