Evaluering

Vurdering-lykkes vi?

Her kan du lese om vi har oppnådd målene
2015-08-06
Utjevning

Utjevning

Her kan du lese om vi har lyktes med å satse på sosiale- og fysiske aktiviteter i kommunen, utjevne ulikheter og forebygge psykiske helseplager

Arbeidet med dette målet går fram til 2017
2015-09-03
sportplassen2

Tilrettelegge

Her kan du lese om vi har lyktes med å tilrettelegge for at innbyggerne kunne ta mer ansvar for egen helse

Arbeidet med dette målet går fram til 2017
2015-09-03
Folkehelseprofil

Folkehelseprofil

Her kan du lese om vi har lyktes med å forbedre folkehelseprofilen

Arbeidet med dette målet går fram til 2017
2015-09-03
Bærekraftig utvikling-blomst

Bærekraftig

Her kan du lese om vi har lyktes med å få til et samarbeid om en bærekraftig samfunnsutvikling

Arbeidet med dette målet går fram til 2027
2015-09-03
Friluftsliv

Øke bevisstheten

Her kan du lese om vi har lyktes med å øke bevisstheten om gode folkehelsetiltak
2015-09-03