Tegning med teksten Lillehammer - byutvikling mot 2044

Areal- og transportløsninger for Lillehammer

Mål og muligheter

Den andre dialog- og kunnskapssamlingen om langsiktige areal- og transportløsninger for Lillehammerfant sted i Kulturhuset Banken 22. oktober. Nærmere 100 personer deltok på samlingen.

Samlingen er et ledd i en skrittvis prosess, og skulle bidra til å konkretisere felles mål og muligheter for ønsket byutvikling.  Erfaringer fra andre byer var også sentrale.  Resultater fra eget ungdomsverksted med studenter fra HIL og Lillehammer videregående skole ble også presentert.

Oppsummeringen fra samlingen finner du til høyre på siden, sammen med programmet og presentasjonene som ble holdt.