Mål Folkehelse- Bru Mesna elva

Folkehelse mål for Lillehammer

Her kan du lese om hvilke folkehelse mål som er vedtatt i kommunes planverk

Folkehelseloven av 1.juli 2012 har 5 bærende prinsipper
1. Utjevning (sosiale helseforskjeller)
2. Helse i alt vi gjør
3. Føre var- å handle i tide
4. Bærekraftig utvikling
5. Medvirkning (befolkningens egne ressurser)
2015-03-25
Strategi- og økonomiplan 2014-2017

Strategi- og økonomiplan 2014-2017

2014-2017/1 Mål: Øke bevisstheten om gode folkehelsetiltak
2014-2017/2 Mål:Tilrettelegge for at innbyggerne kan ta ansvar for egen helse
2014-2017/3 Mål: Satse på sosiale- og fysiske aktiviteter i kommunen, utjevne ulikheter og forebygge psykiske helseplager
2014-2017/4 Mål: Lillehammer skal ha flere positive enn negative avvik i forhold til landsgjennomsnittet på årlig folkehelseprofil
2015-08-20
Kommunedelplan, samfunnsdel 2014-2027

Kommunedelplan, samfunnsdel 2014-2027

2014-2027/1.Mål: Få til samarbeid om en bærekraftig samfunnsutvikling

Samarbeid om samfunnsutvikling. Samfunnsutvikling er avhengig av den enkeltes innsats og samfunnets evne og vilje til samarbeid. Det gjelder næringsliv, forsknings- og kompetansemiljøer, institusjoner,enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter
(Kommuneplan, samfunnsdel 2014-2027)

2015-08-19