Partier Antall mandater
Arbeiderpartiet           22
Fremskrittspartiet             2
Miljøpartiet De Grønne             3
Rødt             1
Pensjonistpartiet             0
Sosialistisk Venstreparti             2
Senterpartiet             4
Høyre             7
Kristelig Folkeparti             2
Venstre             4
Totalt           47

Antall stemmeberettigede: 21.741
Valgdeltakelse: 57,1 % 

Kandidatkåring:

Arbeiderpartiet:
Espen Granberg Johnsen
Anders Brabrand
Ingunn Trosholmen
Ingrid Sunnniva Bungum
Pål Kristian Helle
Ane Tveiten
Torstein Rudihagen
Mads Furu
Vivian Haverstadløkken
Roar Olsen
Rolf Kristiansen
Svein Grandalen
Espen Granli
Jan Petter Hammervold
Hibo Mohamed Abdi
Endre Berger
Øyunn Romtveit
Irene Thorsplass
Bjørn Rønning
Lise Haugstad
Kine Homstrøm
Ina Cathrine Jevne

Fremskrittspartiet:
Wenche K. Almestrand
Astrid Gaassand

Miljøpartiet De Grønne:
Knut Ivar Hestås
Lars Giæver
Torbjørn Dahl

Rødt:
Turid Thomassen

Sosialistisk Venstreparti:
Mizanur Rahaman
Ingunn Vik

Senterpartiet:
Gunnar Kaus
Hilde Jorunn Hoven
Anne Mari Råbøl
Ole Kristian Jensvoll

Høyre:
Eivind Falk
Ole Rolstad
Therese Leerbeck
Tone Kolaas
Bjørgulv Noraberg
Hans Olav Sundfør
Liv Gun Gratzer

Kristelig Folkeparti:
Hilde Ekeberg
Jytte Juliussen

Venstre:
Terje Rønning
Sanna Sarromaa
Terje Kongsrud
Oda Frøisland