Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Matombringing

Nyheter og kunngjøringer – Matombringing ikon

Kartlegging, vurdering og vedtaksfatting av tjenester

Tildeling av tjenester

2017-11-24

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Lillehammer kommune er ansvarlig for følgende tjenester:
hjemmesykepleie, drift av fem bo-og servicesentre, drift av fire bokollektiv for demente og praktisk bistand. Vi er også ansvarlig for tjenesten til de av våre brukere som har fått tildelt " Brukerstyrt personlig assistanse".

2011-06-21
Illustrasjon

Mat til hjemmeboende

Bor du hjemme og har problemer med å lage middag til deg selv, kan du få den kjøpt og levert på døra.

 

2013-05-08
Skårsetlia bo- og servicesenter

Skårsetlia bo- og servicesenter

Skårsetlia bo-og servicesenter ligger nord/øst for sentrum, like i nærheten av Nordre Ål kirke. Senteret har gode bussforbindelser til og fra sentrum.

2011-04-02
Deal!

Saksbehandling av helse- og sosialtjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester er etablert for at du skal kunne henvende deg på ett sted når du trenger bistand/hjelp.
Ved kontoret saksbehandles tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi holder til i Rådhuset, Storgata 51.

Søknadsskjema finnes under skjema på forsiden, eller under "Om saksbehandling"  til venstre i bildet.

2011-06-08

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie ytes til de som har kort eller langvarig behov for hjelp ved sykdom eller funksjonssvikt. Tjenesten omfatter personlig pleie, ernæring, legemiddelhåndtering og sykepleiefaglige prosedyrer på mange områder. Hjemmesykepleie skal  bidra til at den som mottar tjenesten skal klare mest mulig selv. Hjemmesykepleien bidrar til at innbyggerne i kommunen skal  kunne kan bo hjemme så lenge som mulig.

2011-04-02