Miljøfyrtårn

Lillehammer kommune er miljøfyrtårn

Nå er hovedkontoret på plass!

Endelig er hovedkontoret for Lillehammer kommunes miljøfyrtårnarbeid på plass! Hovedkontoret som er knyttet til Rådhuset ble formelt sertifisert 9. november 2017.
2017-11-14
Nord mot null

Klimanøytral bydel Nord

Lillehammer kommune har nå gjennomført første del av et prosjekt om klimanøytral byutvikling. Formålet med prosjektet har vært å finne ut om det er mulig å utvikle en klimanøytral bydel i Lillehammer.
2017-11-14
jorunn68, Lillehammer by og landbruk

For alle innbyggere i Lillehammer!

Grønn uke i Lillehammer

Siste uken i september (25.-29.september) arrangeres GRØNN UKE i Lillehammer!

Dette er en del av Lillehammer kommunes satsing innen klima og energi, hvor vi ønsker å sette fokus på energiforbruk i boliger og satsing på fornybar energi!
2017-09-22
Energianalyse2

Førstemann til mølla!

Gratis energianalyse av din bolig

Gratis energianalyse av din bolig på nett: lillehammer.energiportalen.no

2017-09-21
Oljefri_logo

Informasjonsmøte:

Utfasing av oljefyring

Regjeringen vedtok juni 2017 at fyring med fossil olje blir forbudt fra 1. januar 2020. Lillehammer kommune ønsker å tilrettelegge for trygg og enkel utfasing av fossil oljefyring, og ønsker deg velkommen til åpent informasjonsmøte torsdag 14. september kl.18.30 – 20.30 på biblioteket.
2017-09-08
Bålbrenning[1]

Høringsfrist: 16. oktober 2017

Revisjon av lokal forskrift om brenning

Forskrift om "åpen brenning og brenning av avfall i småovner" legges ut på høring. Dette vil være et viktig tiltak for å sikre et tydelig og oppdatert regelverk som bidrar til å begrense forurensing fra slik aktivitet.
2017-09-04
Fordeling av klimagassutslippene fra Lillehammer kommune sin virksomhet i 2016

Klimanøytral kommune

Lillehammer kommune har en klimanøytral kommunedrift. Dette ble tidligere vedtatt i kommunedelplan for miljø, og er et viktig skritt på veien mot et lavutslippssamfunn.
2017-08-25
Oljetank

Nedgravde oljetanker i Lillehammer

Har du en nedgravd oljetank på eiendommen din? Her finner du informasjon om gjeldende regelverk, samt hva som er meldepliktig, søknadspliktig og varslingspliktig.  

2017-04-26
Friluftsområder i Lillehammer

NY FRIST: Høringsfrist 4.juni 2017

Verdisetting av friluftsområder

Lillehammer kommune har nå utarbeidet et utkast til kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i kommunen. Høringen er et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen av kartleggingen. På grunn av feil i verdisettingen av friluftsområder i områdebeskrivelsen er fristen nå utsatt med 2 uker. Feilene er nå rettet opp.
2017-04-05
Vingnesvika foto: Anne Marit Eide

Tematisk kommunedelplan

Kommunedelplan for Miljø 2016-2025

10. desember vedtok kommunestyret ny Kommunedelplan for Miljø med hovedtema klima og energi 2016-2025 (Miljøplanen 2016-2025)
2016-02-08